Târgul de Carte “Alba Transilvana” la Alba Iulia

Aflat sub patronajul spiritual al poetului şi filosofului Lucian Blaga, Târgul de Carte “Alba Transilvana” se va desfăşura în perioada 9 – 11 mai 2014, la Alba Iulia.  Cea de-a 7-a ediţie a târgului va reuni specialişti din toate zonele culturii scrise româneşti: autori, editori, traducători, distribuitori, tipografi, bibliotecari, agenţi literari, critici, animatori şi jurnalişti în domeniul cultural, precum şi alţi actori cu aport important în universul cărţii şi al lecturii.

Programul

TÂRGULUI DE CARTE „ALBA TRANSILVANA”

Ediţia a 7-a, 9-11 mai 2014

 

VINERI – 9 mai

Ora 12,00

Deschiderea festivă a Târgului de Carte Alba Transilvana

Cuvânt de bun venit: Ion Dumitrel – preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Mircea Hava – primarul municipiului Alba Iulia, Mioara Pop – director al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Vizitarea standurilor (prezentarea editurilor participante)

 

 ALBA MALL, BALLROOM, Ora 12,30

Lansări de carte

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

 

Lucian Blaga – ediţii multilingve, ediţii anastatice, ediţii critice, restituiri

Proiectul multianual derulat de către Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba şi a unor instituţii partenere (editura Ars Longa din Iaşi, editura Ardealul din Târgu Mureş, universităţi, asociaţii culturale)îşi propune: publicarea operei blagiene în mai multe limbi de circulaţie internaţională şi promovarea acesteia în ţară şi străinătate prin varii mijloace (târguri de carte, seminarii, sesiuni de comunicări, donaţii de carte, schimburi culturale ş.a.); publicarea unor ediţii anastatice ale operei lui Lucian Blaga; reeditarea unor scrieri importante ale acestuia.

 

Editura ARS LONGA, Iaşi

 • Lucian Blaga, Ce aude unicornul? (ediţie multilingvă de lux). Colecţia „Către cititor”

Traducere în limbile franceză de Paul Villard, spaniolă de Christian Tămaș, engleză de Rodica Albu și germană de Anneliese Poruciuc și Andrea Bargan. Prefață de Ioan Holban. Grafică de Nicoleta Bida-Șurubaru

Prezintă:  Mioara Pop, Brânduşa Tămaş

Editura ARDEALUL, Târgu Mureş

 • Lucian Blaga, Religie şi spirit  (ediţie anastatică)
 • Eugeniu Nistor, Lucian Blaga filosof al culturii
 • Cornel Moraru, Convergenţe metafizice în opera lui Lucian Blaga   

                                                  Prezintă: Eugeniu Nistor, Mioara Pop                   

Editura PRINCEPS MULTIMEDIA, Iaşi

 • Colecţia „Biblioteca Ion Creangă”, volumele 25-30

–   Aurel Rău,  În poveşti cu Ion Creangă (vol. XXV)   

–  Gavril Istrate, Limba scrierilor lui Ion Creangă (vol. XXVI)           

–   Emil Precup, Viaţa şi opera lui Ion Creangă (vol. XXVII)  

–  Adrian Dinu Rachieru, Ion Creangă. Spectacolul disimulării (vol. XXVIII)

–   Scrierile lui Ioan Creangă. Poveşti (I). (vol. XXIX). Ediţie anastatică

–   Ioan Creangă. Amintiri din copilărie şi anecdote (II). (vol. XXX). Cu 8 ilustraţiuni de Teodor Buicliu. Ediţie anastatică

Prezintă: Acad. Mihai Cimpoi, Ion Buzaşi, Filomena Corbu

 

Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina  (Zrenianin, Serbia) şi Editura Libertatea (Panciova, Serbia).

– Prezentări de carte şi publicaţii

Invitaţi: Costa Roşu, Todor Ursu

                

Ora 15,00 – ZIUA EUROPEI – eveniment interinstituţional  

·         Premierea câștigătorilor la concursul de eseuri Societatea românească – societate europeană, ediția a V-a

·          Vizionări de filme tematice

·          Concursuri interactive

Moderator: Adrian Simion

Invitat: Simion Crețu, Director General ADR Centru         

 

Lansare de carte: Elena Smeu-Mare, Cioburi de cuvinte, Editura Vertical

Prezintă: Carmen Sînc, Alina Alexandru

Invitaţi: Diana Câmpan, Ioan Adrian Popa

Ora 16,00

Lansare de carte  Editura MARIST

–  Dumitru Teodorescu, Mândria vânătorului de munte. Memorii de război

Prezintă: Cristian Mareş

Ora 16,30

Lansări de carte Editura PRINCEPS EDIT

 • Colecţia „EDIŢII CRITICE”

– Mihai Eminescu, Integrala operei poetice (ediţie realizată de Daniel Corbu, prefaţă, note, bibliografie, selecţie studii critice Daniel Corbu)

–   G. Topîrceanu, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)

–  G. Topîrceanu, Scrieri în proză(Romane, povestiri, memorialistică, teatru, jurnale, articole, cronici, corespondenţă, parodii în proză). Ediţie critică, bibliografie, note şi selecţie texte Daniel Corbu

–  Vasile Alecsandri, Integrala operei dramatice (ediţie critică de Daniel Corbu, prefaţă de acad. Constantin Ciopraga)

–  Vasile Alecsandri, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)

– George Coşbuc, Opera poetică (Integrala operei poetice, ediţie critică de Daniel Corbu)

Prezintă: Nicolae Băciuţ, Mircea Petean, Daniel Corbu

–          Daniel Corbu, Rostirea postmodernă. Generaţia poetică ’80 în literatura română

Prezintă: Aurel Pantea, Mircea Petean, Nicolae Băciuţ

 

Ora 17,30

Lansări de carte

 • Valeriu Cîmpeanu, Replici indigeste. Editura Timpul
 • Valeriu Cîmpeanu, Singur prin cuvinte. Editura Scrisul Românesc

Prezintă: Aurel Pantea, Valeriu Cîmpeanu

Ora 18,00

Lansări de carte Editura LIMES

–  Mircea Tomuş, Aripile demonului, vol. IV

–  Mihai Pascaru, Balade si alte poeme; Glocalizare românească. Impactul comunitar al Proiectului Roşia Montană Gold Corporation

–  Liana Mânzat, Visul; Venetica

– România postcomunistă: istorie şi istoriografie (editor Ovidiu Pecican)                                                      

  Prezintă: Ștefan Borbély, Traian Vedinaş, Mircea Petean

 

Ora 19,00

Lansări de carte: Editura ALTIP

 • Cristian Florin Bota, Gabriela Mircea, Cetea de ieri şi de azi. Secvenţe istorice şi etno-culturale 

Prezintă: Gabriela Mircea, Cristian Florin Bota

 

CENTRUL DE CULTURĂ “AUGUSTIN BENA” ALBA

 • Daniel Tiutiu, Făşangii de la Cetea. Editura Vertical

Prezintă: Daniela Floroian

 • Maria-Violeta Sârbu, Vin…la Cetea. Editura Vertical  

Prezintă: Emil Comşa

––––––––––––––––––-

– Obiceiul făşangilor la Cetea. Prezintă: Ionel Sârbu

– Moment artistic susţinut de Ansamblul folcloric al judeţului Alba                  

––––––––––––––––

                     SÂMBATĂ – 10 mai ALBA MALL, BALLROOM

 

Ora 10,30

Şcoala de folk. Participă elevi de la Palatul Copiilor din Alba Iulia. Coord. : Daniel Avram 

Ora 11,00

Lansări de carte Editura ORTOEPIA

–          Ovidiu Vasilescu, Strigătul sângelui; Echinocţii atemporale

–          Nicolae Crepcia, Izvorul dragostei; Comoara curcubeului

Prezintă: Ovidiu Vasilescu

Ora 11,30

Lansări de carte: Editura CRONOLOGIA

–          Radu Igna, Hațeg. Vremuri și oameni, fapte și mărturii 

Prezintă:  Maria-Daniela Pănăzan, Constantin Stancu

–          Constantin Stancu, Etemenanki (Ultima săptămână)

 Prezintă: Aurel Pantea, Maria-Daniela Pănăzan

–            Lőrinczi Francisc-Mihai, Zăbavă pe chaise-longue. Haiku

Prezintă: Valentin Marica

–           Lőrinczi Francisc-Mihai, În fagure de rodii. Sonete

Prezintă: Claudia Oancea-Raica

Ora 12,00 

Lansări de carte: ACADEMIA ROMÂNĂ, FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

Colecţia Opere fundamentale

Lansată în ianuarie 2000, Colecţia Opere fundamentale, care apare sub egida Academiei Române, sub coordonarea acad. Eugen Simion, publică lucrările reprezentative ale literaturii române clasice şi contemporane, în ediţii de înalt nivel ştiinţific realizate de cei mai buni specialişti în domeniu. Fiecare ediţie din opera unui autor cuprinde, în afara textelor publicate integral, o prefaţă sau un studiu introductiv, tabel cronologic privind viaţa şi opera scriitorului, repere critice, note, comentarii şi, dacă e cazul, indici. Volumele, prezentate într-o casetă elegantă, sunt imprimate pe hârtie bibliofilă, fiind legate în imitaţie de piele şi imprimate pe cotor cu folie de aur; supracoperta este tipărită în două culori şi celofanată.

Lansarea volumului:

 • Mihai Eminescu, Poezii. Ediţie critică, cronologie, note şi variante de Perpessicius. Introducere de Eugen Simion. Diferenţe textuale şi un comentariu asupra ediţiei Perpessicius de Nicolae Georgescu

Prezintă: Acad. Eugen Simion

Fundaţia Naţională “Satul românesc”

 • Revista „Acasă”

Prezintă: Ion Brad

Invitaţi: George G. Potra, Alexandru Brad

Ora 13,00

Lansare de carte: Editura CARTEA DAATH

– Ioan Gyuri Pascu, Purtătorul de cuvinte  

Prezintă: Daniela Marin, Mioara Pop

Invitat: Ioan Gyuri Pascu

Ora 13,30

Prezentare de carte: Editura „ALMA MATER”

–          Anca Sîrghie, Literatura pentru copii în contextul beletristicii româneşti; Metodica predării limbii şi literaturii române în învăţământul preşcolar şi primar   

Prezintă: Anca Sîrghie

Ora 14,00

Lansări de carte: Editura ECOU TRANSILVAN

–  Eugen S. Cucerzan, Poezia filosofică românească. Antologie

Prezintă: Ovidiu Pecican

–   Ovidiu Pecican, Câteva din secretele romancierului Lucian Blaga

Prezintă: Mioara Pop, Aurel Pantea

–   Constantin Blănaru, Părăduirea dascălilor

Prezintă: Monica Grosu

–  Rodica Braga, MAIA             

Prezintă: Sonia Elvireanu, Constantin Blănaru

Editura LITERATURA

–   Sonia Elvireanu, Rodica Braga: reprezentarea interiorităţii  

Prezintă: Gabriela Chiciudean

                                                                

Ora 15,00 – 17, 00

Lansări de carte: Editura EIKON

–   Constantin Cubleșan, Grăbește-te încet –75 (Interviuri)

Mircea Muthu, Repere culturale transilvane. I. Contribuţii istorico-literare, Editurile Eikon & Scriptor

– Mircea Popa, Ferestrele Clujului. Exerciții de memorie culturală; Regăsiri creştine   

–    Vistian Goia, Consemnări critice

–  Flaviu George Predescu, Poetul merge mai departe – eseuri despre iubire

–    Ioan Şcheau, Filosofia educaţiei  

Invitaţi: Constantin Cubleşan, Diana Câmpan, Mircea Muthu,  Vistian Goia, Flaviu George Predescu, Mircea Popa

Prezintă: Ion Cristofor, pr. Dorin Opriş, Aurel Pantea, Mihai Pascaru, Vasile George Dâncu

 

Ora 17,00

Lansări de carte: Editura ARS LONGA

Colecţia Perseide

–      Patricia Tenorio, Fără nume/Sans nom (trad. de Flavia Cosma)

–      Sonia Elvireanu, Între Răsărit şi Apus/ Entre le Lever et le

–      Dorel Vişan, Psaumes (trad. de Christian Tămaş)

–      Christian Tămaş, Le silence blanc

 

Colecţia ALIF

–    7 nuvele arabe, antologie şi traducere de Christian Tămaş

Colecţia Arcadia

–  Flavia Cosma, Zgârieturi pe faţa oglinzii folder Ars Longa foto 7

Ion Miloş, Aforisme (ediţie îngrijită de Catinca Agache)

Invitaţi: Patricia Tenorio (Brazilia), Flavia Cosma (Canada), Dorel Vişan

Prezintă: Mioara Pop, Rodica Chira, Sonia Elvireanu, Aurel Pantea,  Christian Tămaş

 

Ora 18,00

Lansări de carte: Editura ARHIPELEAG XXI

– Aurel Pantea, Blanca. Fragmente din însemnările unui resentimentar (I)

Prezintă: Iulian Boldea, Alexandru Cistelecan     

 

Ora 18,30

Prezentare de carte şi dezbatere pe tema: Generaţia *60: discursul artistic şi discursul critic. neomodernismul     

 Moderator: Daniel Cristea- Enache

Invitaţi: Diana Câmpan, Mircea Braga, Constantin Cubleşan,  Aurel Pantea

–––––––––––––––

Ora 20,00

Recital extraordinar Ioan Gyuri Pascu

–––––––––––––––

 

Duminică, 11 mai, ALBA MALL, BALLROOM

Ora 10,30

 • „Vreau să joc”. Decernarea premiilor concursului de artă plastică pe motive blagiene. Participă elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
 • „Salvează o carte”. Decernarea premiilor concursului naţional de artă plastică şi eseuri literare

 

Ora 11,00

Lansare de carte

Kingsley Chibuzor Nwabia, Basmele din Africa de Sud/ Folktales from South Africa; Andrei’s Painting/ Pictura lui Andrei  

Invitat: Kingsley Chibuzor Nwabia

Prezintă: Cristina Smadea

 

Ora 11,30

Prezentări de carte şi albume de artă

Fundaţia Inter-Art Aiud şi Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud

– Nicolae Kömives, Vânătoare luminoasă cu fiare îngenunchiate 

–    Freedom and art – without borders; L’Art qui unit; Nations-Water-Cultures
Prezintă: Ioan Hădărig

 

Ora 12,00

Lansare de carte: ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI, SERVICIUL JUDEŢEAN ALBA

–          Memoria Arhivelor – primele trei decenii de la făurirea României Mari, Editura Rocarpatica

Prezintă: Dana Zecheru

 

Ora 12,30

Interferenţe culturale transilvănene

Lansări de carte: Editura Reîntregirea

–    Moga Vasile, Jurnal de pelerin, Editura Reîntregirea

Prezintă: Oliviu Iacob

 

Scriitori din judeţul Alba. Lansări şi prezentări de carte:

–          Cornel Nistea, Opinii critice, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă

–          Aurel Pantea. Ultimul taliban (Poetica neantului). Coordonator: Iulian Boldea,Editura Arhipeleag XXI

–          Mircea Stâncel, Dincolo de melancolie, Colecţia revistei Discobolul

–          Ion Mărgineanu, Cerneala frigului sau descompunerea iluziei, Editura Grinta; Lăsând tăcerea să vorbească, Editura Grinta

–          Gheorghe Jurcă, Captivitatea singurătăţii, Editura Grinta

Prezintă: Sonia Elvireanu

–          Maria Cornelia-Postescu, Idoli fără altare, Editura Altip

–          Ioan Kamla, Lacrima de râs, Editura Altip

–          Madrigaluri, epigrame şi catrene, Editura Unirea

Prezintă: Ioan Hănţulescu

–          Veronica Oşorheianu, Căţelul pământului , Editura Grinta

–          Sebastian Bazilescu, Microdicţionar etimologic explicativ (cuvinte, expresii, sintagme) pe înţelesul tuturor, Editura Emma Books

–          Samson I. Bota, Părţile de propoziţie. Texte din operele lui Lucian Blaga, Editura Emma Books

–    Lucia Dăncilă, Grădinile inimii , Editura Altip

– Vasile Grozav, Sfinţii părinţi ai creştinismului, despre exerciţiul fizic şi spectacole, Editura Colorama

–     Vasile Ursu, Directorul unităţii de învăţământ, Editura Altip

–    Antologia de poezie „Ocrotiţi de Eminescu” (2014), Editura Astra

Prezintă: Silvia Pop

–    Revista ETHOS XXI, nr. 24

–    Vintilă Avram, Villalonga, vol. IV, Editura Emma Books

–    Ştefan Dinică, Mişcarea, Editura Unirea

–    Ion Buzaşi, Scriitorii români şi Blajul, Editura  Altip

–    Virgil Todeasă, Surâsurile realului, Editura Brumar

–    Monica Grosu, Ioan Popa şi valenţele evocării, Editura Grinta

–   Dumitru Mălin, Târziu, la capătul speranţei, Editura Emma Books

–  Cosmin Toma, Atelierul lui Toma, Editura Vertical

 Moderator: Mioara Pop

Participă reprezentanţi ai editurilor, scriitori, invitaţi

 

Ora 16

Închiderea ediţiei a VII-a a Târgului de carte

 

Ora 18,00

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii

 „De vorbă cu Domnul”. Recital de poezie susţinut de actorul Dorel Vişan

–––––––––––––––––––––-          

(Visited 445 times, 1 visits today)
Avatar photo

Antonela Barbu

Sunt Antonela Sofia Barbu si te invit la o călătorie în care să îți cultivi creativitatea și imaginația! Susțin educația și organizez ateliere de public speaking pentru copii. Acceptă Provocările Sofiei în fiecare zi !

Add comment

©Antonela Sofia Barbu

About me

Sunt Antonela Sofia Barbu si te invit la o călătorie în care să îți cultivi creativitatea, să te bucuri de imagini frumoase și să zâmbești ! Acceptă Provocările Sofiei în fiecare zi !