VOCEA NOASTRĂ CONTEAZĂ! Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Voi știți cum să comunicați cu o persoană cu deficiențe de auz?

Cum să îi atrageți atenția?

Cum îi spuneți ,,Bună”?

În cadrul acestui proiect poți învăța!

Proiectul ,,Vocea noastră contează!” este derulat de Asociația Asistență și Programe pentru
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor
Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia și beneficiază de o
finanțare în valoare de 88.430,24 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe
informații accesați www.eeagrants.org.

Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile cetățenilor din București, Buzău și
Râmnicu Sărat prin activități de advocacy care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute
pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și
marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere și familiile acestora.

Durata: 1 august 2021 – 30 septembrie 2022

Beneficiari: 940 de copii și tineri cu dizabilități de vedere și auz, din 7 unități școlare.

Beneficiari indirecți: elevi din 10 școli din învățământul de masa, cadre didactice, părinți, cetățeni,
ONG -uri, colaboratori, experți, factori de decizie, aproximativ 5000 beneficiari finali estimați.

OBIECTIVE

✓ Creșterea competențelor grupurilor vulnerabile de a dialoga cu factorii de decizie, capabili să
se implice în procese decizionale, să își revendice drepturile și să participe la viața comunității.
✓ Abordarea inovativă și integratoare a incluziunii, în care beneficiarii înșiși sunt implicați, și vor
deveni creatori a 50 de povești digitale originale.
✓ Promovarea activității de voluntariat, prin implicarea a 25 de voluntari din șapte școli din
învățământul public de masă și a patru biblioteci publice.
✓ Creșterea capacității financiare și multiplicarea surselor de venit ale asociației, precum și de
diseminare a rezultatelor proiectului, prin organizarea unui eveniment de strângere de fonduri.

Activități de formare

❖ Curs formare voluntari

Un training de 3 zile cu 3 module pentru 25 de voluntari: prezentarea particularităților grupurilor
țintă și documentele strategice care fundamentează drepturile omului, ale copiilor, ale
persoanelor vulnerabile; experiența implicării voluntarilor din Norvegia în acțiuni care să
protejeze drepturile omului, cu prioritate a celor vulnerabili; schimbările climatice și importanța
implicării tinerilor în protecția mediului.

❖ Formarea grupurilor țintă

• 2 cursuri de formare a 3 zile organizate la București și Buzău cu 28 de copii și tineri, cadre
didactice /curs formare. Participanții vor învăța drepturile copilului și omului, ale persoanelor cu
dizabilități, despre activități de advocacy pentru a-și promova drepturile. Un alt modul va fi
dedicat schimbărilor climatice și protecției mediului.

• Ulterior, participanții la curs vor fi furnizori de formare în școală, organizând un curs în fiecare
din cele 7 unități de învățământ speciale, cu colegii lor. Total beneficiari: 105 copii și tineri.

Activități de cercetare

Raport privind percepția cetățenilor despre persoanele cu dizabilități, drepturile lor, cu accent pe
grupurile țintă vizate în proiect și propuneri pentru prevenirea încălcării drepturilor.
Chestionarul va fi aplicat unui număr de 1.200 de cetățeni din cele 3 locații: București, Buzău și Râmnicu
Sărat.

2 chestionare sondaj de opinie, inițial și final de identificare a gradului de cunoaștere a drepturilor
omului, aplicate în cele 14 școli implicate în proiect

Campanie de conștientizare și advocacy

• 14 ateliere cu copii și tineri din cele 7 școli speciale pentru identificarea barierelor de incluziune
socială, profesională și educațională.
• 1 atelier în București de elaborare a Position Paper pe baza documentelor elaborate în școli.
Documentul va fi transmis Comitetului Drepturilor Omului de la Geneva, membrilor Senatului și
autorităților centrale și locale responsabile.
• 10 ședințe de conștientizare în școlile din învățământul de masă – voluntarii împreună cu o
persoană cu dizabilitate de succes, vor merge în 10 școli din București și județul Buzău pentru
a oferi informații despre persoanele cu deficiențe de vedere și auz și importanța integrării lor în
societate.

Povești digitale

Activitatea propune utilizarea tehnicii de istorisire a poveștilor digitale, de către persoanele cu deficiențe
de auz și de vedere. Beneficiarii vor fi încurajați să își creeze propriile povești, folosind videoclipuri,
texte, fotografii și alte instrumente. Un număr de 50 de povești digitale vor fi produse și incluse într-un
Ghid. O sinteza cu cele mai reușite povești va fi transcrisă în limbaj braille.

Street event – campanie publică cu accent pe grupurile vulnerabile

• 3 campanii publice cu durata de 1 zi, în cele 3 locații – designul va fi realizat de 14 reprezentanți
ai grupului țintă și de voluntari, care vor proiecta împreună elementele specifice ale campaniei
publice
• Invitați – 15 ONG -uri care lucrează cu persoane cu dizabilități.
• 2 ateliere cu 30 de cetățeni participanți la eveniment vor fi organizate pentru prezentarea
poveștilor digitale.
• Poveștile digitale proiectate pe billbord
Activități de informare și comunicare
• Conferința de lansare și conferința finală
• 10 emisiuni radio dedicate proiectului
• Informații pe website-urile partenerilor și în social media
• Materiale promoționale: afișe, pliante, bannere, tricouri

Activități de dezvoltare organizațională:

Creșterea capacității financiare și multiplicarea surselor de venit ale asociației, precum și de diseminare
a rezultatelor proiectului, prin organizarea unui eveniment de strângere de fonduri și respectiv
traducerea raportului anual în limba engleză, astfel încât să se lărgească și la nivel european sfera de
informare cu privire la modul în care Active Citizens Fund sprijină creșterea capacității organizațiilor
neguvernamentale.

Parteneri la nivel local

București:
❖ Liceul Tehnologic Special “Regina Elisabeta”
❖ Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere
❖ Liceul Tehnologic Special nr. 3
❖ Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1
❖ Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”
❖ Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”
❖ Colegiul Național ”Emil Racoviță”
❖ Colegiul Național “Ion Neculce”
❖ Biblioteca Națională a României
❖ Biblioteca Metropolitană București

Buzău:

➢ Liceul Special pentru Deficienți de Vedere
➢ Liceul Tehnologic Special pentru copii cu deficiențe auditive
➢ Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret”
➢ Colegiul Național ”Mihai Eminescu”
➢ Biblioteca Județeană „V. Voiculescu” Buzău

Râmnicu Sărat

✓ Centrul Școlar de Educație Incluzivă Râmnicu Sărat
✓ Liceul Teoretic Râmnicu Sărat
✓ Biblioteca Municipală ”Corneliu Coposu” Râmnicu Sărat

(Visited 15 times, 1 visits today)
Avatar photo

Antonela Barbu

Sunt Antonela Sofia Barbu si te invit la o călătorie în care să îți cultivi creativitatea și imaginația! Susțin educația și organizez ateliere de public speaking pentru copii. Acceptă Provocările Sofiei în fiecare zi !

Add comment